صدای پای آب

اینجا با چشمانت صدای پای آب را بشنوروزي مريدان مناظره همي کردندي که apple بهتر بودندي يا galaxy

که ناگاه شيخ بر فراز فرو آمدندي و مريدان از ترس گوشي هارا در خشتک فرو بردندي.

شيخ گفت نترسيد در بياوريد همه خشتک بدريدندي و گوشي و تبلت ها را با مکافات درآوردندي.

شيخ خنديدندي و glX را راحت از جيب در آوردندي و در افق محو شدندندي!

***

مریدی نزد شیخ بیامد و بگفت یا شیخ معنا و مفهوم کلمه "لاشی" چیست؟

شیخ که بین آستانه دَر خشتککده ایستاده بودند، فرمود:

"لاشی اصلا فحش نیست شما بین 2 تا چیز که باشی دقیقا لاشی.."

مرید بخت برگشته گفت شما هم که بین در هستید لاشی میباشید؟!

شیخ بفرمود: "فاک یوو" و عنان از کف بدادند،

 شمشیر کشیده مرید را به دو قسمت نامساوی تقسیم بکردند!!

و شیخ از هراس دیه...خشتکش  را درید و خودکشی کرد...

***
روزی شیخ را گفتند: یا شیخ با "ماتیز" برای ما جمله ای بساز شیخ

 چپ نگاهی به مریدان انداخت و فرمود : ایا می توانم جمله را به زبان بلاد کفر بسازم؟

مریدان همه موافقت نموده و از این فضل شیخ خشتک ها را در دست گرفتند

 و اماده دریدن شدند...شیخ ناگهان بفرمود :"ماتیز یور نیم؟"

 مریدانی که نزدیک شیخ بودند در حال خشتک به خشتک افرین تسلیم نمودندی و درگذشتند.

 یکی از مریدان که تافل ای بی تی را با نمره 110 اخذ نموده بود

 چنان خشتک خود را درید که زمین زیره پایش از هم شکافت

***

روزی شخصی نزد شیخ برفت و...وی را گفت که یا شیخ من را از تو سوالی است

سقراط میگوید یونانی ها دروغ گواند. خود سقراط یونانی است

 پس سقراط دروغ میگوید که یونانی ها دروغ گواند.

بنابراین یونانی ها راست گو اند پس سقراط راست میگوید که یونانی ها دروغ گواند

حال شما بگویید یونانی ها راست گویند یا دروغ گو؟

شیخ دست در خشتک برد و اندکی فکر کرد ،

 ناگهان چهره اش را در هم و شمشیرش را بر کشید

 و آن شخص را از پایین و به صورت عمودی به دو نیم تقسیم کرد...

و فرمود:" آخرین بارتان باشد ازین سوال های مسخره می پرسید"

از احوالات مریدان نوشته ای در دست نیست...!!!

نوشته شده در یکشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۱ساعت 23:31 توسط مهدی لعلی فر|
مطالب پيشين
» بهار...
» مجسمه
» غار...
» یا حسین
» سرزمین مجرم ها...
» گلوله!
» فقر...
» راست میگویند...
» دایناسورها...
» نوبهاران!
Design By : ParsSkin.Com